Prashna - Question
Drganesh Sanap
Dipali Garje Sanap
Santosh Ram
Santosh Ram
Arjun Balakrishnan
Umakant Jagtap
Roshani Pawar
Ajit Sabnis
Atul Marewad
Shubham Dere
Pradeumna Sawant
Akash Pande
Santosh Yesale
Vishwanath Varde
Rajkumar Munde
Bharat Gumnar
Pravin Anarse
#indianshort #prashnashortfilm #questionshortfilm #marathishortfilm #filmfestival #indianfilmmakersantoshram #internationalshortfilmfestival #kolhapurkar #santoshramfilm
#awardwinningfilm #CinemaGully #CinemaCinema #mumbai #internationalshortfilms #cinemalover #movies #shortfilmfestival #shortfilm #filmlovers #movielovers #SantoshRamfilm #udgir #udgirkar #Latur #pune #udgirkar #KPFF2022
🙂
🐻
🍔
⚽️
✈️
💡
❤️