Katelynn Peterson (New York)
Mainak Chowdhury (kolkata)
ASHA EREAL MEDIA (Kolkata)
Marcello Villiagram (La Serena)