Uday Bangali (Dhaka)
Kamalika Sarkar (Kolkata)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Supratik Ganguly (Kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Amudhavanan P 
Amol Bhagat (Pune)
Promise Umani (Lagos Nigeria)
Ramkrishna Das (kolkata)
Jose Claudio Cunha e Silva (Montijo)