ASHA EREAL MEDIA (Kolkata)
Mariana Jones (New York)
Sanil Thomas (Thiruvananthapuram)
Katelynn Peterson (New York)
Sushovan Dutta (Kolkata)
Mitesh Take (Shrirampur, Dist. A'nagar)
Marcello Villiagram (La Serena)