Mainak Chowdhury (kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Amol Bhagat (Pune)
Mou Mondal (kolkata)
Ramkrishna Das (kolkata)
Allabhya Ghosh (Kolkata)
Mr. Bouhaïk (Longjumeau)
Eduardo Santana (São Paulo)
Ronnie Cramer (Denver)
Mark Tyler Rénfro (Bangaluru)