Radu ZERO (Lausanne)
Mainak Chowdhury (kolkata)
Kevin B. (Fruitland Park)
Supratik Ganguly (Kolkata)
Yogesh Patil (Mumbai)
Hasan Najmabadi (Tehran)
hasanain alhani (karbala)
Amol Bhagat (Pune)
Xavier Farjaud (Paris)
Bruno Miguel Resende (Porto)