Shivaram Mony (Thiruvananthapuram, Kerala, India)
Venu Nair (Thiruvananthapuram)
sadhna biswas (Kolkata)
Subarna Chatterjee (Kolkata)
Sarodee Events (Tiruppur)
Mr. Bouhaïk (Longjumeau)
Anna Maurice (New York)
Soultana Tatiana Koumoutsi (Athens )
Jatinder Sairaj (Pathankot)
Anku Parashar (Mumbai)